eMaster

Panel Obsługi Klienta

o Masterlease

Zgoda na korzystanie z systemu eMaster

Identyfikator klienta z faktury (NIP lub PESEL)*:
Numer dowolnej faktury z ostatnich 3 miesięcy*:
Adres e-mail*:
Potwierdzam że:
a) jestem upoważniona/ny do korzystania z systemu eMaster dla w/w podmiotu,
b) zapoznałem się i akceptuje Regulamin korzystania z systemu eMaster,
c) powyższa zgoda dotyczy wszystkich umów zawartych z w/w podmiotem oraz zawieranych w przyszłości.
Akceptuję*
* Pole obowiązkowe
Założenie konta

Prosimy o wypełnienie formularza oraz akceptację Regulaminu.

W przypadku poprawnej weryfikacji zostanie do Państwa wysłany e-mail z linkiem aktywacyjnym.
Po zalogowaniu się prosimy o uzupełnienie danych i zmianę hasła.

W przypadku pytań prosimy o kontakt. Skorzystaj z formularza wybierz w polu Typ zgłoszenia - Wnioski, w polu Kategoria - Zgody - Faktury elektroniczne.